Не е случајност низ она што поминувате! Секој тест и искушение се под Негова контрола!

Новиот завет зборува за грижата (воспитна корекција): „и ја заборавивте опомената, која ви зборува вам како на синови: `Сине мој! Не презирај го Господовото укорување,

Продолжете со читање