Среде секоја неволја и тешкотија, потпри се на овие три Исусови зборови!

Денес е нарушено нашето општество. Имаме училишта што не се во контрола, лидерите се збунети, банкарскиот систем се распаѓа, невработеноста се шири, социјалните програми кои

Продолжете со читање