ОД ДНЕВНИКОТ НА ЛАВ ТОЛСТОЈ: „ЕДНА ОД НАЈГОЛЕМИТЕ ЗАБЛУДИ Е КОГА ИМ СУДИМЕ НА ЛУЃЕТО ДЕКА СЕ ДОБРИ, ЗЛОБНИ, ГЛУПАВИ, ПАМЕТНИ“

Една од најголемите заблуди е кога им судиме на луѓето дека се добри, злобни, глупави, паметни. Човекот тече, и ги има сите можности: бил глупав

Read more