ОД ДНЕВНИКОТ НА ЛАВ ТОЛСТОЈ: „ЕДНА ОД НАЈГОЛЕМИТЕ ЗАБЛУДИ Е КОГА ИМ СУДИМЕ НА ЛУЃЕТО ДЕКА СЕ ДОБРИ, ЗЛОБНИ, ГЛУПАВИ, ПАМЕТНИ“

Една од најголемите заблуди е кога им судиме на луѓето дека се добри, злобни, глупави, паметни. Човекот тече, и ги има сите можности: бил глупав

Продолжете со читање

20 мудри изреки од мудриот цар Соломон запишани во Библијата!

1.Мрзливата рака донесува сиромаштија, а раката на работливиот збогатува. 2.Омразата предизвикува раздори, а љубовта ги покрива сите гревови. 3.Она што е златна алка на носот

Продолжете со читање