Бог ги слуша сите наши молитви, па дури и оние кои ни се чинат мали и неважни!

Еден свештеник имаше галениче  мачка, која се искачи на дрвото во дворот и се плашеше да се симне. Свештеникот ја повикал, ја поканил со млеко

Продолжете со читање