За убав и здрав живот – Вежбајте!

Вежбањето го продолжува животниот век. Редовното вежбање ја подобрува работата на кардиваскуларниот и дигестивниот систем. Вежбањето го подобрува расположението. Луѓето кои редовно вежбаат ретко заболуваат

Продолжете со читање