Бог може само со еден збор да обнови се што е мртво во нашиот живот!

Имате ли финансиски проблеми и не сте во состојба да си ги платите сметките? Така било и со учениците на Исус и тој ја решил нивната ситуација.

Кога дошло време за плаќање данок, Исус и неговите ученици немале пари да го платат потребниот износ. Како Исус ја решил таа ситуација? Го пратил Петар да улови риба. Му рекол дека ќе најде паричка во устата на рибата и дека таа паричка ќе биде доволна да го платат данокот.

Можеме да замислиме што помислил Петар: “ПАри за данок во устата на риба? Тоа мора да го видам! Бев рибар целиот живот и видов многу работи во рибите – црви, јадици, морска трева. Но во ниедна никогаш не сум видел паричка. “ Меѓутоа, кога Петар ја извлекол правта риба и ја отворил устата и нашол блескава паричка. Овој износ бил доволен да с еплати нивниот данок, баш како што рекол Исус. (Матеј 17,27)

Исус тука длеувал натприродно бидејќи сакал на своите деца да им покаже дека за нас ќе го прави невозможното. Тој може да го реши секој финансиски проблем, секоја семејна криза, секоја голема потреба.

Тој сака да знае дека е истиот Бог кој го хранел Илија со леб кој му го носеле гавраните, кој направил на вдовицата да не и исчезне брашното и маслото, кој нахранил 5000 луѓе од само неколку лебови и риби….Тој знае дека во одредено време во нашиот живот ќе помогне само чудо. И сака д а не увери дека Тој може да го направи невозможното во секоја ситуација.

4 коментари

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *