Да Имаш Верба Значи Да Имаш Доверба Во Бога!

Верата е доверба во Бога – верување дека Тој не сака и дека знае што е најдобро за нас.

На тој начин, таа не наведува наместо својот – да го избереме Неговиот пат.

Наместо нашето незнаење –  таа ја прифаќа Неговата мудрост…

Наместо нашата слабост – Неговата сила…

Наместо нашата грешност – Неговата праведност…

Нашиот живот, ние самите, сето тоа е веќе Негово, верата го признава Неговото право на сопственост и ги прифаќа благословите што тоа ги донесува.

Секоја добра побуда или стремеж е дар од Бога, верата прима од Бога живот, кој единствен може да доведе до вистински раст и напредок.

Верат што не оспособува да ги примаме Божјите дарови, и самата е дар, кој во извесна вера е всаден во секое човечко суштество. Таа расте кога се вежба во примањето на Божјата реч. За да ја зајакнеме мораме да ја доведеме во почест контакт со Библијата.

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *