Да Имаш Верба Значи Да Имаш Доверба Во Бога!

Верата е доверба во Бога – верување дека Тој не сака и дека знае што е најдобро за нас.

На тој начин, таа не наведува наместо својот – да го избереме Неговиот пат.

Наместо нашето незнаење –  таа ја прифаќа Неговата мудрост…

Наместо нашата слабост – Неговата сила…

Наместо нашата грешност – Неговата праведност…

Нашиот живот, ние самите, сето тоа е веќе Негово, верата го признава Неговото право на сопственост и ги прифаќа благословите што тоа ги донесува.

Секоја добра побуда или стремеж е дар од Бога, верата прима од Бога живот, кој единствен може да доведе до вистински раст и напредок.

Верат што не оспособува да ги примаме Божјите дарови, и самата е дар, кој во извесна вера е всаден во секое човечко суштество. Таа расте кога се вежба во примањето на Божјата реч. За да ја зајакнеме мораме да ја доведеме во почест контакт со Библијата.

One comment

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *