Само во Бог верувајте, се друго проверувајте!

Не верувајте на изгледот, изгледот лаже. Луѓето лажат. САМО ВО БОГ ВЕРУВАЈТЕ, СЕ ДРУГО, ПРОВЕРУВАЈТЕ. Бидете внимателни кому се доверувате, не дозволувајте вашата доверба д

Продолжете со читање